Proces projektowania budynku

Data dodania: 06.06.2017


Na proces projektowania budynku składa się wiele elementów. Warto się z nimi dokładnie zapoznać zanim podejmiemy się budowy obiektu architektonicznego. Nie należy również zapominać o tym, że sam przebieg procesu zależy od osoby wykonującej projekt budynku, czyli architekta.

Zachowanie poprawności poszczególnych etapów oraz solidność wykonania dokumentacji należy powierzyć doświadczonemu specjaliście, jakim jest architekt. Zespół doświadczonych specjalistów posiada Studio AG, które gwarantuje dopełnienie wszystkich formalności związanych z budową obiektów architektonicznych.

Nowe mieszkania Hel

Jak już zdążyliśmy wspomnieć, projektowanie budynku można podzielić na etapy, a każdy etap stanowi inny rodzaj projektu. Pierwszym z nich jest projekt koncepcyjny, zwany potocznie wstępnym. Zawiera on zestaw rysunków architektonicznych o niewielkim stopniu uszczegółowienia i skali. Jego głównym zadaniem jest przedstawienie idei budynku zainteresowanym stronom, a także jego wstępnej akceptacji. Standardowy projekt koncepcyjny zawiera rzuty, strukturę elewacji oraz plan usytuowania budynku na działce.

Kolejnym etapem jest stworzenie projektu budowlanego. Jest to rozszerzony projekt wstępny, zawierający szczegóły rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych, a także materiałowych. Projekt budowlany przedstawia sposób i technologię, w jakiej budynek ma powstać. W tej fazie projekt przedstawiany jest urzędom państwowym oraz innym uprawnionym osobom i instytucjom w celu uzyskania zezwolenia na budowę. Zawiera rzuty, strukturę elewacji i przekroje budynku w nieco dokładniejszej skali niż w projekcie koncepcyjnym. Zawiera również większą ilości detali, co umożliwia zrozumienie sposobu powstania budynku i ocenę prawidłowości przyjętych rozwiązań. Następny rodzaj projektu to projekt przetargowy, który zawierający informacje niezbędne do wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy robót budowlanych. Zaraz po nim powstaje projekt wykonawczy, którego opracowanie jest możliwe jedynie po uzyskaniu potrzebnych zezwoleń. Służy firmie budowlanej wykonującej budynek jako podstawa do wykonywania prac, a także ukończenia budowy. Zawiera rzuty, przekroje i strukturę elewacji oraz wszystkie szczegóły wyjaśniające sposób budowy. Ten rodzaj projektu charakteryzuje obecność rysunków detali budowlanych w dużych skalach, jak również pełnych projektów konstrukcji oraz instalacji budynku.