Kiedy trzeba ustanowić nadzór inwestorski?

Data dodania: 22.11.2016


Budownictwo jest na tyle specyficzną i wysoce wyspecjalizowaną branżą, że trudno przebrnąć przez jakąkolwiek inwestycję bez pomocy i wiedzy ekspertów w tej dziedzinie. Oprócz architektów, inżynierów, kierowników budowy czy wykwalifikowanych pracowników fizycznych do realizacji inwestycji warto zaangażować inspektora nadzoru inwestorskiego. Kiedy trzeba ustanowić nadzór inwestorski i jakie są jego zalety?

Co robi inspektor nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inspektorskiego jest jednym z uczestników procesu budowlanego, wśród których można też wymienić, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury: inwestora, projektanta, kierownika budowy.

Do jego obowiązków należy, w dużym uproszczeniu, obrona interesów inwestora na placu budowy. Niektórzy porównują jego zadania do roli, jaką w sądzie pełni adwokat, jednak inspektor nadzoru inwestorskiego ma o wiele większe uprawnienia. Przede wszystkim w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości (w ramach swojej wiedzy technicznej) czy niezgodności prac z projektem może zatrzymać prowadzone roboty, zalecić naprawę nieprawidłowo wykonanych prac i sprawdzić usunięcie takich wad.

Inspektor, który jest przedstawicielem inwestora powinien także doradzać, zadbać o budowę pod względem dokumentów i formalności oraz na bieżąco kontrolować przebieg prac.

Kiedy nadzór inwestorski jest konieczny?

Apartamenty nad Morzem

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku budowy domów jest najczęściej dobrowolne. Jak wskazuje wcześniej wspomniane rozporządzenie, obowiązek zatrudnienia takiego specjalisty jest związany między innymi z realizacją projektów szczególnie skomplikowanych pod względem konstrukcyjnym. Inną grupą projektów, które wymagają udziału inspektora nadzoru inwestorskiego są obiekty budowlane, które mogą mieć wpływ na środowisko.

Pomimo braku obowiązku, jakie nakładałby na inwestora obowiązujące prawo jest wiele argumentów, które przemawiają za tym, aby zatrudnić specjalistę, który będzie na placu budowy reprezentował interesy inwestora.

Kto może być inspektorem nadzoru inwestorskiego?

Rolę inspektora nadzoru inwestorskiego może pełnić jedynie specjalista, który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Oraz tego powinien posiadać rozległą wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową odpowiednią do stopnia skomplikowania robót budowlanych. O ile prawo zabrania łączenia funkcji kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego, o tyle nic nie stoi na przeszkodzie, aby łączyć kompetencje projektanta i inspektora (wyjątkiem będą między innymi projekty objęte przepisami zamówień publicznych).

Sprawdź usługi pracowni architektonicznej Studio AG: nadzór inwestorski, projektowanie domów i wiele więcej